Let og tungt opløselige salte.

Det er ofte nok at vide om en kombination af ioner danner et tungt opløseligt salt eller et let opløseligt salt da man så kan forudsige hvad der sker ved at blande saltopløsninger.

Fordi: Blandes ioner som tilsammen danner et tungt opløseligt salt, og overskrides opløseligheden af saltet, dannes der et bundfald (fast stof) af saltet.

Tabellen til højre angiver om kombinationer af salte er let (L) eller tungt (T) opløselige ved 20oC. Enkelte salte findes ikke (angivet med "-").

Tabellen bruges på følgende måde:

  1. Danner Na+ og Cl- en tungtopløselig kombination (og dermed bundfald hvis de blandes):

    Find Cl- i kolonnen til venstre og følg den tilsvarende række indtil du når Na+ kolonnen.

I feltet hvor række og kolonne mødes er der et "L" svarende til at Na+ og Cl- danner en letopløselig kombination, og der vil næppe dannes bundfald.

  1. Danner OH- og Pb2+ en let eller tungt opløselig kombination ?

Find OH- i kolonnen til venstre og følg den tilsvarende række indtil du når Pb2+ kolonnen.

I feltet hvor række og kolonne mødes er der et "T" svarende til at OH- og Pb2+ danner en tungt opløselig kombination, og det er derfor sandsynligt at der dannes bundfald.

I opløsninger som indeholder Pb2+ og OH- vil der udfældes fast Pb(OH)2 - og dette salt omtales derfor som tungtopløseligt:

Hvorfor dannes der ikke fast NaNO3 ?

  NH4+ Na+ K+ Mg2+ Zn2+ Cu2+ Fe2+ Fe3+ Ca2+ Ba2+ Pb2+ Ag+
NO3- L L L L L L L L L L L L
Cl- L L L L L L L L L L T T
Br- L L L L L L L L L L T T
I- L L L L L - L - L L T T
SO42- L L L L L L L L T T T T
CO32- L L L T T - T - T T T T
OH- - L L T T T T T T L T -
S2- L L L T T T T T T T T T
PO43- L L L T T T T T T T T T
 

Ionreaktionsskema (bruges når man vil angive præcis hvad der reagerer og i hvilket forhold):

Pb2+(aq) + 2OH-(aq) => Pb(OH)2(s)

 

Reaktionsskema med stofformler (bruges når man skal regne på mængder af stof):

Pb(NO3)2(aq) + 2NaOH(aq) => Pb(OH)2(s) + 2NaNO3(aq)

Reaktionsskemaet angiver at man blander opløsninger af bly(II)nitrat og natriumhydroxid (som begge er letopløselige) og at der dannes tungt opløseligt bly(II)hydroxid og natriumnitrat.