Kemisk reaktion mellem magnesiumdichlorid og svovlsyre: